Atölyeler

Yapılandırılmış ve uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış oyunlar ve atölye çalışmaları çocukların hayata adım atmasında en önemli başlangıçtır. Çocukların zihinsel ve duygusal zeka gelişimleri için en uygun programlardan biri olan oyun ve atölye çalışmaları, çocuğunuzun her gelişinde farklı temalar ile uygulanarak çocuklara eğitimin ne kadar eğlenceli ve faydalı olduğunu aşılamaktadır. Her yaş grubuna özel olarak hazırlanmış oyun ve atölye çalışmalarımız mevcuttur.


  Ahşap Boyama Atölyesi

-Çocukların ve yetişkinlerin el becerilerini geliştirir.

-Hayal güçlerini genişletir.

-Tüketmeye değil üretme  amaçlı teşvik edilirler.

-Farklı şekillerde, farkı desenlerde görüş açıları genişlemiş olur.

 


  Arkeolojik Kazılar

-Çocuklarda araştırma, sabır, keşfetme, toprakla bütünleşme imkanı sağlar

-Yaratıcılıkları ile eski zamanları birleştirip nesnelere ve o dönemlere dair yorum yapmayı öğretir.


  Atıktan Sanata Geri Dönüşüm Atölyesi

Atıklar çoğu insan için çöp olarak görülse de bizler atıkları doğanın bir gizemi olarak düşünüp küçük dokunuşlarla hem ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek hem de estetik nesnelere çevirmekteyiz. Evleriniz de, ofislerinizde,atılmayı bekleyen işe yaramaz diye nitelendirdiğimiz bütün eşyaları alıp sizleri atölyemize bekliyoruz. Göreceksiniz atıktan sanata atölyesi hem sizleri, hem eşyalarınızı mutlu edip çevrenizdekilerin gözlerini kamaştıracak.

 


  Drama

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

 


  Ebru Sanatı

      Çocukların ve yetişkinlerin ruhsal dünyalarında ve kişisel gelişimlerinde olumlu etki yapmasından dolayı öğrencileri ve yetişkinleri bu sanatla ilgilenmeye teşvik ediyor. Ebru sanati ile kişilerin hem hayal dünyaları zenginleşiyor; hem de bildikleri tekniklerden farklı olarak, boyaları su üzerinde yüzdürürken merak ve heyecan duygusu içinde streslerinden uzaklaşıyorlar. Ayrıca yeni bir şeyler üretmenin keyfi ile yaşam boyu sürecek bir özgüven duygusu kazanarak, hayata karşı daha coşkulu bir yaklaşım içerisinde bulunuyorlar.


  Fotoğraf Atölyesi

Fotoğraf çekmenin ayrıntılarını öğreniyoruz..

-Fotoğraf makinesi türleri ve özellikleri,

-Objektif türleri ve özellikleri,

-Fotoğraf makinesi ve objektif seçme,

-Işık ve pozlama,

-Enstantane ve diyagram ayarları,

-Fotoğraf makinesi film türlerinin sınıflandırılması,

-Filtre, flaş, tripod gibi yardımcı araçlar ve kullanımları,

-Mimari, stüdyo, gece, makro gibi çekim teknikleri,

-Fotoğrafta kompozisyon oluşturma,

-Dış mekan çekim teknikleri ve uygulama,

-Fotoğraf yorumlama ve manipülasyon


  Hammurabi

Yenilebilir renkli hamurlar ile yapılan bir etkinliktir. Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirir. Şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini arttırır. Yardımlaşma ve paylaşmayı öğretir, kendine güven duymasını sağlar. Sabırlı olmayı aşılar. Ayrıca küçük kas gelişimi için etkili bir yöntemdir. Yenilebilir olduğu için çocuklar rahatlıkla istedikleri gibi oyun oynayabilmektedirler.


  Hareket Eğitimi

 Konusunda profesyonel kişiler tarafından hazırlanmış hareket eğitimimiz; uzman eğitmenler tarafından oyunlar eşliğinde 12-72 ay aralığındaki çocukların fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amaçlı verilmektedir.

Çocuklar hareket eğitiminde oyunlar eşliğinde katıldığı derslerde eğlenirken aynı zamanda denge, tırmanma, vücut koordinasyonu, sıçrama, duruş (postür), kas kuvveti, dayanıklılık vb. becerilerini geliştiriyorlar.

Güvenli bir ortamda kendi yaş grupları ile birlikte katıldıkları aktiviteler ile çocuklar uzun süreler sürecek dostluklar ediniyorlar.


  Hareketli Masal Atölyesi

Okul öncesi çocuklarda grup sayısına ve gelişim dönemine uygun olarak kurgulanan ‘’ÖZEL’’ masallarla ve materyallerle çocuklarda hayal gücü geliştirme, grup içi davranış geliştirme, özgüven gelişimi, dil gelişimi ve yaratıcılık geliştirme amaçlanmaktadır.

Hedef çocuğun tüm iç gücünü ortaya çıkarmak olduğu için atölye süresi gruptaki kişi sayısı,çocukların uyumu ve istekleri de göz önünde bulundurularak 1-2 saat arasındadır. 


  Hobi Etkinlikleri

Sanat atölyemize gelen üyelerimizin kendilerini mutlu ve özel hissedebilmeleri amacıyla hayata geçirdiğimiz yetenek, beceri geliştirici ve eğlendirici 1001 çeşit aktivitelerimizdir. Sizleri de renkli hobi dünyamıza bekliyoruz...


  Kağıt Telkâri

 Quiling ( kvilingo ) tüy mizrap yada makaraya sarmak anlamına gelir. Quiling ( kağıt telkâri ) kağıdı ince şeritler halinde keserek rulo yaparak sanata dönüştürmektir. Batıkent sanat atölyesi olarak kağıt telkâriyi görsel hayallerin ötesinde hayatımızı gökkuşağı renkleriyle evlerimizin, ofislerimizin en güzel görsellerini beraber yapmak için sizleri de bekliyoruz.


  Mutfak Atölyesi

 Butik Cupcake , butik kurabiye ve butik pastalar yaparak mutfağımıza yeni beceriler katıyoruz .

 

- Mutfak atölyemizde hazır gıda yerine sağlıklı gıdalar tüketmeyi aşılamak.

-Sosyalleşme ve eğlenceli vakit geçirme amaçlanmaktadır.


  Oyun Grupları

Çocuklarda sosyalleşme imkanı sağlar. Hem aile ile hemde yaş gruplarıyla oyun oynamayı öğrenirler. Anne-çocuk, baba-çocuk oyun gruplarında aile bireyleriyle iletişim kurmayı öğrenir.


  Resim Atölyesi

 Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde,yalın bir anlatım aracı olan resmim önemi büyüktür. Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada da önemli bir teşhis aracı olmasını sağlamaktadır.


  Ritim Atölyesi

Çocuklarla yapılan ritim çalışmaları    - Çocukların ritmik yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri açısından ritmi algılamayı ve dinlemeyi öğrenmeleri amaç edinilir.

 

Çocuklar için Ritim Atölyesi  derslerimiz aynı zamanda çocuklarda beyin fonksiyonlarının gelişimi açısından da önemlidir. Bu çalışmalar sonucunda çocuğun zamanlama duygusu gelişmekte, duyulan müziğin ve ritmin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, çocuğun konsantrasyon süresinin artması, hafızasının gelişmesi, dinlemeyi ve duymayı öğrenmesi gibi çocuk üzerinde çok önemli gelişimler gözlemlenmektedir.


  Seramik Atölyesi

-Seramik çalışmaları kendine güven duymasını sağlar

-Sabırlı olmayı aşılar, kavga kızgınlık gibi dürtülerini, öfke ve kin gibi duygularını seramik ana malzemesi olan kil ile yok eder

-Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırır

-Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirerek bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini de geliştirir

-Soyut ve somut arasında ki ilişkiyi kurabilmesine yardımcı olur

-Şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini geliştirir

-Gelecekle ilişki kurar, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenir...


  Tasarım Atölyesi

Hayal et ve tasarla...

-Çanta,

-Ayakkabı,

-Şapka,

-Evimizde kalmış kullanılmayan eşyalarımızı yeni halleriyle şık tasarımlarınızla kullanılmaya  hazır hale getirmenin  keyfine varıyoruz.


  Tişört Boyama Etkinliği

Çocuklarda çevrelerini daha iyi gözlemlemelerini sağlar, ayırt edebilme yetenekleri gelişir, ayrıntılarla ilgili bellekleri güçlenir. Nesneleri ilişkilendirmede daha buluşçu ve özgünleştirmelerini sağlar.


  Zerafet Atölyesi

Öncelikle zarafet insanın kendine saygı duymasıdır. Bizler herşeyi önce kendimiz sonra toplum için yapmaktayız. Günümüzde hayat şartları, koşuşturma, stres, şehir hayatının yorgunluğu bazen bizlere lütfen sözcüğünü bile unutturabilir ve bizleri örnek alan çocuklarımıza, gençlerimize aslında öğretmeyi çok isteyip de eksik yada hiç verememekteyiz. Atölyemizde amacımız gelişmekte olan çocuklarımıza zarafeti uluslararası görgü kuralları ile birleştirerek uzman eğitmenlerimizle küçük yaştan itibaren kazandırıp hayatları boyunca bunun devamlılığını sağlayabilmektir.