Bireysel Danışmanlık

Günlük yaşamda karşılaşılan psikolojik sorunlar, işyeri sorunları, sosyal ve kişiler arası ilişki problemleri, yakın ilişkilerdeki sorunlar ve etkili iletişim vb. konularında destek vermekteyiz. Bireysel terapi ve danışmanlık konularımızdan bazıları şunlardır:

• Depresyon

• Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

• Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)

• Fobiler

• Stres Bozuklukları

• Sosyal Fobi

• Diğer psikolojik ve sosyal sorunlar

• Psikolojik testler (yetişkin/çocuk ve ergen)