Sanat Terapisi

Sanat dallarıyla(resim, heykel , müzik..vb)bilinçaltını açığa çıkararak özellikle ikili ilişkilerde farkındalık yaratmaya yönelik oturumlardır. Ayrıca grup oturumları ile uygulanarak ortak özellikleri olan bir araya gelmiş bireylerde farkındalığı ve empatiyi sağlayarak öfke boşaltımını kolaylaştırır.

Sanat terapisi ile çalışılabilecek konular:

• Evlilikte ve yakın ilişkilerde iletişim, duygusal yakınlık

• Kendini ve eşini tanıma

• Ergen gruplarda sosyal ilişkileri geliştirme ve içe yönelme, gerçeklik algısı

• Kendi sorumluluklarını farkında olma

• Beklentilerin açıkça konuşulması

• İş ve özel yaşamın dengelenmesi

• Evlilikte iş bölümü

• Eşlerin hassasiyet noktalarının taraflarca bilinmesi

• Eşlerin aileleri ile ilişkiler (kendi ailesi ve de eşin ailesi ile)

• Aile olma koşulları

• Anne-çocuk/baba-çocuk ya da kardeşler arası ilişkilerde farkındalık

• Diğer aile, evlilik ve ilişki sorunları